<<<  >>> 5 af 9

Indtryk og udtryk I

I billeddialogen retter deltagerne deres opmærksomhed mod
egen oplevelse (perception) af det umiddelbart meningsløse
billede.

På grund af det ”ukendte” billedsprog foregår fortolkningen af billedets betydning relativt langsomt.

Det betyder, at
betragteren får mulighed for at registrere sine egne reaktioner.

ENGLISH Atelier og galleri: Industrimuseet Gasvej 21, 8700 Horsens Tlf.: 28591399 E-mail: info@hennyschrijver.dk