<<<   >>> 1 af 4 >>>

Gobelin 1 - Begyndelse

Denne gobelin blev til efter jeg har malet en serie "totemstiger" hvor jeg var meget optaget af kroppens udseende og symboler i sammenhæng med en periode af helbredelse.

I denne gobelin kom symbolerne frem på bølger af emotioner:
Kronen som symbol på det højere og skibet som fartøj på havet af emotioner. Skibet er strandet, men kommer fri igen. Huset som kroppen til sjælen. Øjet til at blive set. Hånden til at blive beskyttet. Og skabelses æg. Slangen som symbol på transformation.

ENGLISH Værksted: Chr. M. Østergaardsvej 47, 8700 Horsens Tlf.: 28591399 E-mail: info@hennyschrijver.dk