foto:  Tjiske van Leeuwen

Henny Schrijver

Værksted:

Chr. M. Østergaardsvej 47
8700 Horsens


Tlf.: 28 5 913 99

E-mail: info@hennyschrijver.dk

Malerierne kan ses efter aftale pr. e-mail eller telefon.

Når jeg er i udlandet eller optaget af udstillinger, kan aftale træffes med museumsleder Ole Puggaard.

ENGLISH Værksted: Chr. M. Østergaardsvej 47, 8700 Horsens Tlf.: 28591399 E-mail: info@hennyschrijver.dk